Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

'Wat Telt Écht Film'

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de bedoeling
Onze strategie is een open benadering waarin we de ontwikkelingen op de voet volgen en inspelen op dat wat echt telt in de maatschappij. Kern is het in verbinding zijn met de wereld om ons heen, en ons daarop aan te passen. Onze scholen staan in allerlei dorpen en steden en we hebben oog voor de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. We gaan op zoek naar de essentie en stellen ons bij alles wat we doen de vraag: ‘Wat Telt Écht? En waarom doen we dit?’. Op grond hiervan komen we tot keuzes die ons helpen bepalen wat we wel en niet doen de komende jaren om onze onderwijsvisie waar te maken.
We focussen ons daarbij op de domeinen binnen het Gearhing klaver en hebben onszelf de volgende ambities gesteld:

Kind
Kinderen ontwikkelen balans in denken, voelen en doen. We helpen ze hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken. Hiermee kunnen ze straks goed voor zichzelf zorgen, hebben ze oog voor anderen en de wereld om hen heen.

Professional
Onze professionals geven uitdagend onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind. Zij weten wat écht telt en hoe zij dat moeten vormgeven.

Onderwijs
Onderwijs volgens de drie O’s (Onderzoeken, Ondernemen en Ontwikkelen) gericht op de complete ontwikkeling van het kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. Zo kunnen kinderen leren vertrouwen op zichzelf en vanuit flexibiliteit en kwaliteit meegroeien met de veranderende maatschappij.

Organisatie
We werken samen als netwerkorganisatie, waarbij we continu onze omgeving monitoren en met lef inspelen op de veranderingen.

Wat Telt Écht
Door ons te focussen op deze vier domeinen, realiseren we onderwijs vanuit de bedoeling.
De principes van het onderwijsconcept ‘Wat Telt Écht’ van vml. Gearhing zijn:

  • We leren de kinderen de wereld begrijpen door te onderzoeken;
  • We zijn niet gelijk maar zeker gelijkwaardig;
  • We leren kinderen eerst een ander te begrijpen voordat zij zelf worden begrepen;
  • We willen onze leerlingen leren verbinding te zoeken: verbinding in het leren, met andere culturen, in netwerken, maar ook met hun eigen talenten;
  • We leren de kinderen zorg te dragen voor een duurzame overdracht van de aarde aan de volgende generatie (Kerndoel 39A).