Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Onze Ambities

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit:

 • VISIE VAN DE BLINKER: Dalton, zorgstructuur en Begaafdheidsprofielschool 
 • PR SCHOOL: Vervolg PR, vervolg website, facebook, instagram en aanpassen documenten + mapje nieuwe ouders 
 • DALTON: Doorgaande lijn vervolgen en scholing teamleden 
 • REKENEN: Borging methode Pluspunt 
 • FRIES: Oriënteren/implementeren methode
 • SOCIAAL EMOTIONEEL: Implementeren nieuwe methode Kwink 
 • ENGELS: Implementeren Blink
 • TAAL: Implementeren nieuwe methode Taalactief
 • BEWEGEND LEREN: Borging en verder inzetten
 • TEACH: vervolg de 10 van.... 
 • BEGRIJPEND LEZEN: vernieuwen BLITS en/of BLINK lezen 
 • RAPPORTFOLIO: aanpassen rapporten 
 • WMK: zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en schoolklimaat 
 • OPP's: ontwikkelingsperspectieven beter wegzetten in de plannen en overstap op 'Parnassys’ voor het invullen en aanmaken van de OPP's

Deze ambities zijn verder uitgewerkt in het schooljaarplan 2023-2024