Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Onze Ambities

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit:

  • VISIE VAN DE BLINKER: Wat willen we?
  • DALTON: Opfrissen, doorgaande lijn
  • PR SCHOOL: Positieve PR

  • REKENEN: Implementeren nieuwe methode Pluspunt
  • FRIES: Oriënteren/implementeren methode
  • SOCIAAL EMOTIONEEL: Oriënteren nieuwe methode
  • ENGELS: Oriënteren nieuwe methode
  • TAAL: Uitzoeken wanneer nieuwe methode
  • BEWEGEND LEREN: Borging

Deze ambities zijn verder uitgewerkt in het schooljaarplan 2022-2023.