Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes tot acht weken. Deze vergaderingen zijn openbaar.

U kunt de leden van de MR van De Blinker persoonlijk benaderen of via het mailadres mr.blinker@kykscholen.nl

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • Robert Witteveen, Lid
  • Frans Bekema, Lid

Personeelsgeleding

  • Marike Beckers
  • Josien Bontius

 

Het MR Reglement per 1 mei 2024:

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
gmr@kykscholen.nl