Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Speak English!

Vanaf groep 1 t/m 8 staat er naast het Frysk ook Engels op het programma. We beginnen spelenderwijs en maken gebruik van de methode Blink English. Jonge kinderen leren een nieuwe taal snel aan en het legt een goede basis voor de toekomst van kinderen.

Er zijn nog een aantal redenen waarom wij 'Vroeg vreemdetalenonderwijs' (Vvto) aanbieden. 

Dit doen we:

  • Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
  • Ter voorbereiding op de maatschappij;
  • Ter vergroting van het algeheel taalbegrip;
  • Ten behoeve van het zo vroeg mogelijk starten in verband met de 'taalgevoelige' leeftijd (voor zeven jaar).

De leerlingen van groep 8 zijn hard aan het oefenen met lezen en voorlezen in het Engels. Daarom mogen ze af en toe hun Skills oefenen door voor te lezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4 in het Engels.