Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Welkom!

Iedereen blinkt ergens in uit!
U bent op zoek naar een basisschool waar uw kind zich thuis kan voelen...
Waar een kind wordt gezien met zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten...
Waar uw kind goed voorbereid wordt op de toekomst...

Dan heten we u graag welkom op Daltonschool De Blinker in Bolsward. Wij zijn een leuke vernieuwende basisschool met een enthousiast team. Vanwege het kleinschalige karakter kennen veel leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar.

Wij staan voor:
Wij begeleiden uw kind(eren) op weg naar het worden van een zelfstandig, verantwoordelijk en zelfbewust persoon. Wij stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontdekken. Wij leren ze samenwerken en anderen respectvol te benaderen. Onze school staat open voor alle culturen, geloven en levensovertuigingen.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen school en ouders/verzorgers. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons gerust bellen. Ook nodigen we u van harte uit om een kijkje te nemen in de school. We laten u graag zien hoe wij met de leerlingen werken, wat wij belangrijk vinden en hoe we al onze leerlingen zo goed mogelijk proberen te begeleiden.

Een vriendelijke groet en graag tot ziens,

Team Daltonschool De Blinker

Iedereen Blinkt ergens in uit op de Blinker!

Daltonschool De Blinker is een mooie basisschool met veel licht en ruimte, waar zo'n 80 kinderen uit verschillende wijken in Bolsward en een aantal dorpen in de omgeving met plezier naartoe gaan. Dat komt onder andere door onze manier van werken. Onze school is een Daltonschool waar samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit richting geven aan ons onderwijsaanbod. Het talent van de kinderen staat hierbij centraal en we vinden het belangrijk dat kinderen deze al (vroeg)tijdig ontdekken en voldoende mogelijkheden hebben hun talenten te ontwikkelen. 

Onze school is een openbare basisschool waar we op basis van respect met elkaar omgaan en ruimte geven aan verschillen. We dragen zorg voor onze omgeving en we dagen kinderen uit zich optimaal te ontwikkelen. Op onze school is het veilig.

Door de ogen van de kinderen

Een kijkje op Daltonschool De Blinker in Bolsward - gefilmd door de ogen van de kinderen.
De film geeft een beeld van onze mooie school, waarde kernwaarden van Daltononderwijs iedere dag centraal staan.

  • SAMENWERKEN
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • ZELFSTANDIGHEID
  • REFLECTIE
  • EFFECTIVITEIT
    geven richting aan ons onderwijs en de wijze waarop we met de kinderen, ouders en met elkaar omgaan. 

Leerlingen van groep 8 over Openbare Daltonschool De Blinker: