Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Aanmelden leerling

Overweegt u uw kind(eren) aan te melden op onze school? Dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze onze directeur Annette Boersma. Zij is te bereiken via info.blinker@kykscholen.nl of telefonisch via 0515 - 572533.

Wij hechten grote waarde aan een persoonlijke kennismaking. Zo krijgen wij een eerste indruk van de wensen en behoeften van uw kind(eren), en kunt u samen de sfeer op onze school proeven. Meestal ontstaan in zo'n gesprek ook concrete vragen over onze school of het onderwijs dat wij geven. Wij geven uiteraard graag antwoord op al uw vragen. Na een persoonlijke kennismaking en rondleiding hopen wij dat u vol overtuiging kiest voor onze school. Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij onze school, dan ontvangt u van Annette Boersma een inschrijfformulier.

Voor beknopte informatie over De Blinker is een folder 'We zien elk kind' gemaakt (druk op groene button hieronder). In dit filmpje laten kinderen van De Blinker de school zien! Hoe geeft de school vorm aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid - verantwoordelijkheid/vrijheid - samenwerken - reflectie & effectiviteit.

Broertje/zusje aanmelden
Zit(ten) uw kind(eren) al bij ons op school en wilt u een broertje of zusje aanmelden? Vraag Annette Boersma om een inschrijfformulier.