Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlingenraad

Group 10
Group 10

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Ze zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken binnen de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen en wat ze nodig hebben om beter te kunnen leren en zich beter te kunnen ontwikkelen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig over onderwerpen, die voor alle kinderen op school van belang zijn en werkt de ideeën samen met de school uit.

De leerlingen uit de leerlingenraad worden jaarlijks gekozen uit- en door de kinderen van de school.

Dit jaar zitten Elena, Katie, Jent en Jurendeley in de leerlingenraad.