Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Vreedzame school

Wij zijn een 'Vreedzame School'. Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan.

Doelstellingen van de Vreedzame School zijn:

  • Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en op school.
  • Ze leren met conflicten omgaan en werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving.

De Vreedzame School werkt!
De Vreedzame School is een succes. Onderzoek laat zien dat het aantal conflicten op school afneemt na invoering van het programma. Leerlingen gedragen zich rustiger en houden zich beter aan de afspraken. Met als resultaat dat het klimaat gezonder, veiliger en positiever wordt. 

Meer weten?
Voor De Blinker hebben we een folder Vreedzame School gemaakt.