Kinderopvang en BSO

Kinderopvang Friesland

Kinderopvang en BSO in onze basisschool

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang en/of BSO (BuitenSchoolse Opvang), dan biedt Stichting Kinderopvang Friesland uit Franeker opvang aan in onze school. Hierdoor is de omgeving vertrouwd voor de kinderen en zijn er korte lijnen met de leerkrachten. Daarnaast worden verschillende workshops aangeboden op het gebied van kunst, cultuur en sport, die ook toegankelijk zijn voor kinderen die niet naar de BSO gaan. Meer informatie is te vinden op www.kinderopvangfriesland.nl.

Samenwerkingsverband scholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO

Openbare Dalton basisschool De Blinker, christelijke basisschool De Bron en de Stichting Kinderopvang Friesland werken samen toe naar een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit is een centrum waar de kinderen van 0 tot 13 jaar zich vanuit eenzelfde pedagogische visie kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Het aanbod gaat van kinderopvang van de allerkleinsten via kinderopvang, peuteropvang tot BSO en vakantieopvang. Taal- en rekenontwikkeling, maar ook sport en cultuur zullen een belangrijke plaats innemen in het kindcentrum. Regels en afspraken worden op elkaar afgestemd. Welke opvang vormen hebben wij binnen onze school:

Kinderdagverblijf basisschool De Bron en De Blinker 0-4 jaar
Open van maandag t/m vrijdag van 7.00-18.15 uur

Peuterspeelzaal basisschool De Bron en De Blinker 2-4 jaar
Open van maandag t/m vrijdag van 8.15-11.45 uur

Peuterspeelzaal De Stampertjes (Huylckenstein) 2-4 jaar
Open van maandag t/m vrijdag van 8.15-11.45 uur

Buitenschoolse opvang basisschool De Bron en De Blinker 4-12 jaar
Open van maandag t/m vrijdag van 7.00-18.15 uur

Verlengde peuteropvang ochtend
Open van maandag t/m vrijdag van 8.15-14.15 uur
Bij voldoende deelname kunnen we dit aanbieden.
Het is mogelijk om verlengde peuteropvang ochtenden af te nemen. Deze tijden sluiten zoveel mogelijk aan bij de tijden van de basisschool. Uw peuter eet dan een broodje op de peuteropvang. U dient zelf voor een lunchpakketje te zorgen. 

U kunt uw kind(eren) inschrijven via de website: www.kinderopvangfriesland.nl
De plaatsingsmedewerker neemt vervolgens contact met u op. U kunt haar ook rechtstreeks bereiken via 0517-380680 of via de mail plaatsingen@kinderopvangfriesland.nl

Meer informatie over Stichting Kinderopvang Friesland is te vinden op: www.kinderopvangfriesland.nl/locaties/de-bron-en-de-blinker

KDV