Onze jaarkalender - informatiegids

5 Foto voorkant in KyK oogje

In onze jaarkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Daarnaast staat er veel informatie in over onze school: Wie wij zijn en waar we voor staan; Op naar school; Groepsindeling; De belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs; Aanmelden en zorg; Ouderbetrokkenheid; Informatievoorziening; Waarom De Blinker; Kinderopvang en voor- en buitenschoolse opvang; Vakanties en vrije dagen; Contactgegeven en Vanuit KyK!