Ons team

IMG 7478

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!


Petra de Leeuw, Annette Zoethout-Boersma, Corinne Witteveen-de Boer, Minke Faber,  Aaltsje Overal, Marike Beckers, Josien Bontius, Miriam Dijkstra, Marlon Engelsman, Peter Jan van der Meulen.

Op de foto ontbreekt: Douty Hiemstra- LosBolsward, september 2022

Locatiecoördinator en Intern Begeleider (IB)

Annette Boersma is locatiecoördinator en Intern Begeleider van De Blinker. Zij is de hele week op school aanwezig. Op woensdag t/m vrijdag geeft zij les aan groep 7/8.
annette.boersma@kykscholen.nl


Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Jettie Hiemstra, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op maandag en woensdag) administratie.blinker@kykscholen.nl

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@kykscholen.nl

Gerrit Terpstra, facilitair medewerker