Ons team

IMG 9146

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Achterste rij van links naar rechts:

Corinne Witteveen- de Boer,  Minke Faber, Marike Beckers, Annette Zoethout- Boersma

Voorste rij van links naar rechts:

Feike Zijlstra (lio stagiair), Akkelien Schipper, Douty Hiemstra- Los, Aaltsje van der Werf, Lysbeth Visser- Stroosma

Op de foto ontbreekt:
Greetje Veenstra (directeur OT6)

Peter Jan van der Meulen (onderwijsassistent)


Bolsward, 20 oktober 2020

Directeur van onderwijsteam 6 en locatiecoördinator

Greetje Veenstra is directeur van onderwijsteam 6. OT 6 bestaat uit drie Dalton basisscholen van Gearhing: 't Hazzeleger in Balk, De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward.
greetje.veenstra@gearhing.net

Annette Boersma is locatiecoördinator van De Blinker. Zij is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school aanwezig
annette.boersma@gearhing.net

 
Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.blinker@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Gerrit Terpstra, facilitair medewerker

Jongenscoach JH

Johannes Hospes was meerdere jaren leerkracht van groep 7/8 op de Kogge. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat hij als jongenscoach aan het werk op de dinsdag voor de drie scholen van onderwijsteam 6.

johannes.hospes@gearhing.net