Ons team

IMG 9146

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Achterste rij van links naar rechts:

Corinne Witteveen- de Boer,  Minke Faber, Marike Beckers, Annette Zoethout- Boersma

Voorste rij van links naar rechts:

Feike Zijlstra (lio stagiair), Akkelien Schipper, Douty Hiemstra- Los, Aaltsje van der Werf, Lysbeth Visser- Stroosma

Op de foto ontbreekt:
Greetje Veenstra (directeur OT6)

Peter Jan van der Meulen (onderwijsassistent)


Bolsward, 20 oktober 2020