Ons team

IMG 6879

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Van boven naar beneden:

Annette Zoethout-Boersma, Corinne Witteveen-de Boer, Minke Faber,  Aaltsje Overal, Marike Beckers, Akkelien Schipper en Douty Hiemstra-Los


Op de foto ontbreken: Marlon Engelsman en onderwijsassistenten: Peter Jan van der Meulen en Miriam DijkstraBolsward, augustus 2021

Directeur van onderwijsteam 6 en locatiecoördinator

Directeur onderwijsteam 6: Petra de Leeuw. OT 6 bestaat uit drie Dalton basisscholen van KyK: 't Hazzeleger in Balk, De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward.
petra.deleeuw@kykscholen.nl

Annette Boersma is locatiecoördinator en Intern Begeleider van De Blinker. Zij is de hele week op school aanwezig. Op woensdag t/m vrijdag geeft zij les aan groep 7/8.
annette.boersma@kykscholen.nl


Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Jettie Hiemstra, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op maandag en woensdag) administratie.blinker@kykscholen.nl

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@kykscholen.nl

Gerrit Terpstra, facilitair medewerker