Ons team

IMG 6879

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Van boven naar beneden:

Annette Zoethout- Boersma, Corinne Witteveen-de Boer, Minke Faber,  Aaltsje van der Werf, Marike Beckers, Akkelien Schipper en Douty Hiemstra- Los


Op de foto ontbreken: Marlon Blaauwgeers-Engelsman en onderwijsassistenten: Peter Jan van der Meulen en Miriam DijkstraBolsward, augustus 2021

Directeur van onderwijsteam 6 en locatiecoördinator

Greetje Veenstra is directeur van onderwijsteam 6. OT 6 bestaat uit drie Dalton basisscholen van Gearhing: 't Hazzeleger in Balk, De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward.
greetje.veenstra@gearhing.net

Annette Boersma is locatiecoördinator en Intern Begeleider van De Blinker. Zij is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school aanwezig
annette.boersma@gearhing.net

 
Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.blinker@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Gerrit Terpstra, facilitair medewerker