Ons team

IMG 6879

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Van boven naar beneden:

Annette Zoethout- Boersma, Corinne Witteveen-de Boer, Minke Faber,  Aaltsje van der Werf, Marike Beckers, Akkelien Schipper en Douty Hiemstra- Los


Op de foto ontbreken: Marlon Blaauwgeers-Engelsman en onderwijsassistenten: Peter Jan van der Meulen en Miriam DijkstraBolsward, augustus 2021

Directeur van onderwijsteam 6 en locatiecoördinator

Directeur onderwijsteam 6: Vacature. OT 6 bestaat uit drie Dalton basisscholen van Gearhing: 't Hazzeleger in Balk, De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward.

Annette Boersma is locatiecoördinator en Intern Begeleider van De Blinker. Zij is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school aanwezig
annette.boersma@gearhing.net

 
Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.blinker@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Gerrit Terpstra, facilitair medewerker