Praktische info

EU Schoolfruit

eu logo

Schoolfruit

Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 20 weken een portie fruit of groente in de ochtendpauze. Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit...

Meer over 'EU Schoolfruit'

Ons team

IMG 6879

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Van boven naar beneden:

Annette Zoethout- Boersma, Corinne Witteveen-de Boer, Minke Faber,  Aaltsje van der Werf, Marike Beckers, Akkelien Schipper en Douty Hiemstra- Los


Op de foto ontbreken: Marlon Blaauwgeers-Engelsman en onderwijsassistenten: Peter...

Meer over 'Ons team'

Schooltijden

het bloembed van de klok2

CONTINUROOSTER
Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Er zijn in het klassendienstrooster van de kinderen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren kinderen dat zij met...

Meer over 'Schooltijden'

Vakanties & vrije dagen

vakantie

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Rondom Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Pinksteren: maandag 6 juni

Heamiel: donderdag 23 juni vrij om 12.00 uur

Heamiel: vrijdag 24 juni vrij om 12.00 uur

Voor de zomervakantie: vrijdag 15 juli vrij om 12.00 uur

Zes weken zomervakantie: maandag...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze basisschool, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. We maken graag tijd voor u vrij. U kunt daarvoor een afspraak maken met Annette...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Kinderopvang en BSO

Kinderopvang Friesland

Kinderopvang en BSO in onze basisschool

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang en/of BSO (BuitenSchoolse Opvang), dan biedt Stichting Kinderopvang Friesland uit Franeker opvang aan in onze school. Hierdoor is de omgeving vertrouwd voor de kinderen en zijn er korte lijnen met de...

Meer over 'Kinderopvang en BSO'

Mediawijsheid en sociale media

1409564214 mediasmart resize 642x642

Voor ons onderwijsteam hebben we een handboek mediawijsheid en sociale media opgesteld. Hierin staan de 10 competenties voor mediawijsheid, het aanbod voor onze leerlingen, veilig op het internet afspraken in de klas en privacy afspraken (met name bedoeld voor leerkrachten.

Meer over 'Mediawijsheid en sociale media'

Schoolgids onderwijsteam 6

SchoolgidsOT6 21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

Onze schoolkalender

Klaar voor de start

In onze schoolkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Meer over 'Onze schoolkalender'

De organisatie van ons onderwijsteam

Gearhing

De Blinker is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Kogge in IJlst en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6. Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'