Waar gaan we aan werken?

cultuur kleurt het leven MI kleur

Waar gaan we aan werken in dit schooljaar?

Voor dit schooljaar staan de volgende onderwerpen op de agenda:
- Borging MI-hoeken (Meervoudige Intelligentie);
- Inzet van tablets (iPads);
- Inzet van coöperatieve werkvormen;
- Groepsplannen invoeren in ParnasSys (leerlingvolgsysteem);
- Inzet Vreedzame School en Rots & Water training;
- Plein en binnentuin opknappen in samenwerking met de ouderraad;
- Opzetten cultuurplein (muziek, kunst, cultuur, crea, drama, sport in school).

schoolplein

Natuurlijk spelen

We werken met de pleincommissie op De Blinker aan een nieuw schoolplein. Hiervoor zetten we verschillende acties in om geld in te zamelen.

Doel is om in het schooljaar 2015-2016 een 'groen' schoolplein te realiseren.

Waarom?

Er zijn vele redenen om te kiezen voor een groen schoolplein. Zoals:

  • Meer uitdaging om te bewegen;
  • Kinderen blijven steeds langer op school (voor- en naschoolse opvang);
  • Kinderen komen in contact met de natuur;
  • Educatieve functie;
  • Kinderen spelen beter samen;
  • Kinderen, ouders en de buurt doen mee. Iedereen heeft er plezier van!

Meer informatie volgt via de nieuwsbrief.