Daltononderwijs

Dalton logo

Wat leer je ook op een Daltonschool?

De kernwaarden uit het Daltononderwijs staan voor ons centraal en zijn leidend voor het onderwijsaanbod en de manier waarop we met elkaar omgaan. Hieronder vindt u de 5 kernwaarden van Daltononderwijs:

VERANTWOORDELIJKHEID - SAMENWERKEN - ZELFSTANDIGHEID - REFLECTIE - EFFECTIVITEIT

Hoe ziet u de Dalton kernwaarden terug in de school?

  • Door effectief te werken aan de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen, zodat kinderen met een goede basis doorstromen naar het VO (voortgezet onderwijs);
  • Door het geven van ruimte aan de talenten van ieder kind in de hoeken voor Meervoudige Intelligentie (MI-hoeken), zodat kinderen hun talenten vroegtijdig kunnen ontdekken en ontplooien;
  • Het werken in tweetallen (maatjeswerk) of in groepjes om te leren samenwerken;
  • Het werken met dagkleuren en het gebruik van het planbord, zodat kinderen al vroeg leren om zelfstandig te zijn en zelf te plannen;
  • Werken met een taakbrief, het werken met eigen leerdoelen en een portfolio, zodat het onderwijs op maat is voor ieder kind;
  • Aanbieden van keuzewerk om kinderen eigen keuzes te leren maken en ruimte te geven;
  • Klassenvergaderingen om het werken in de klas te bespreken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de sfeer in de groep;
  • Het gebruik van de methode "de Vreedzame School" om sociale vaardigheden te ontwikkelen en om een veilig leerklimaat te onderhouden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.dalton.nl

Een link naar een film over Daltononderwijs in de praktijk.

 

taakbord Blinker

Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Onze schoolorganisatie is afgestemd op vertrouwen in leerlingen. Als Dalton basisschool gaan wij ervan uit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. Stap voor stap bieden we het werken met een dag- of weektaak aan. Kinderen leren op die manier hun eigen werk plannen, kunnen op hun eigen niveau werken en leren verantwoordelijkheid te nemen.

Deze Daltonbenadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve bedoelingen van het individu. In het spanningsveld van individuele belangen en belangen van de groep leert het kind positie bepalen.

Optimale groeikansen
We willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en stellen de onderwijsbehoeften van kinderen centraal. Ieder talent moet de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen. In plaats van 'Hoe knap ben jij'? is onze vraag 'Hoe ben je knap'? We zetten daarom in op de brede ontwikkeling van kinderen, door bijvoorbeeld de MI-hoeken (Meervoudige Intelligentie).

U ziet een foto van een taakbord, waar we mee werken.

IMG 20170309 WA0001

Kinderen van groep 7 evalueren de taakbrief met groep 4.

dalton team

DALTON VISITATIE - dinsdag 28 februari 2017

Als Dalton basisschool ontvang je een keer per vijf jaar een commissie om te laten zien wat de sterke kanten en minder sterke kanten zijn op school m.b.t. het Daltononderwijs. Vorige week dinsdag heeft Annemarie Wenke ter voorbereiding op de visitatie van de commissie in de klassen gekeken.

Een kleine greep uit de mooie complimenten die onze school en vooral de kinderen hebben ontvangen:
Een mooie school met een fijne binnenkomst. Je wordt door de kinderen ook open ontvangen.

De zelfstandigheid van de kinderen is stevig verankerd in de school. Alle kinderen zijn hard aan het werk voor zichzelf, maar ze kunnen ook anderen goed helpen bij het werk.

In de bovenbouw zie je dat de kinderen leerlingen geleerd is om bezig te zijn met het ‘Waarom leren wij? Wat heb ik daarbij nodig? Welke doelen horen bij de les.”

Ook hebben we fijne tips gekregen over hoe we de kinderen nog beter kunnen begeleiden in het proces van reflectie en het samenwerken. En zullen we in mei verder werken met de ‘Portfolio’s’. Hierbij hebben we nu een mooi format ontwikkeld, die we samen met de kinderen verder gaan invullen. Het portfolio vormt een onderdeel van het rapport van de leerlingen.