Zorg voor elk kind

handen

Op De Blinker vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het individuele kind of een groepje kinderen de activiteit te doen. Vanuit onze Daltonvisie laten we ook bewust kinderen samenwerken. Van elkaar kunnen ze heel veel leren!

Taakwerk in niveaus

Het taakwerk vanaf groep 3 wordt aangeboden op drie niveaus: de *, ** en *** aanpak. De kinderen in de één ster aanpak krijgen eenvoudigere leerstof en meer begeleiding en inoefening. De kinderen in de twee sterren aanpak doen de basisleerstof en de kinderen in de drie sterrenaanpak krijgen minder instructie en doen de moeilijkste opgaven. Elke les start met korte een gezamenlijke instructie. Van daaruit gaan de kinderen zelfstandig met hun eigen taak aan de slag. De leerkracht houdt de ontwikkeling van alle kinderen goed in de gaten. Gaandeweg het schooljaar kunnen er verschuivingen plaatsvinden binnen de niveaugroepen.

hoogbegaafdheid

Aanbod voor meerbegaafde kinderen

"Ieder kind heeft het recht om iedere dag iets nieuws te leren"

Kinderen die het aankunnen worden extra uitgedaagd. Zij doen niet altijd met alle instructies mee en ze maken ook niet alle basisleerstof, dit noemen we compacten. Daarvoor in de plaats krijgen ze extra uitdagende leerstof op eigen niveau, dit heet verrijken. Bij deze leerstof hebben ze net als alle kinderen uitleg en begeleiding nodig. Zij hebben een vast moment in de week om met hun eigen leerkracht stilt te staan bij deze verrijkende opdrachten.

Eenmaal per week krijgen deze kinderen verrijkende opdrachten o.b.v. Juf Annette Zoethout.

Juf Annette is ook leerkracht op het Leerlab in Sneek en koppelt opdrachten vanuit het Leerlab aan opdrachten op de Blinker.

De kinderen krijgen dan uitdagende opdrachten en er worden gesprekken met ze gevoerd. Insteek daarbij is o.a. leren om te leren.

Leerlab 5

Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat Het Leerlab in Sneek!

Doelgroep
(Hoog)Begaafde kinderen met een hulpvraag uit groep 5 t/m 8 van de reguliere basisscholen van Gearhing en Odyssee zijn welkom. Het Leerlab is speciaal voor kinderen die weinig aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan of tegen andere problemen aanlopen. Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan de problemen waar ze tegenaan lopen en dagen de kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren!

De Plusklas is op donderdag. Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de ib'er.

dyslexie

Kinderen met dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spelling. Al bij het aanleren van de letters in groep 3 hebben deze kinderen problemen. Zij moeten extra veel moeite doen om te leren lezen. Het zijn dan ook vaak enorme doorzetters! Vanaf groep 4 kunnen de kinderen op school onderzocht worden door een orthopedagoog. Wanneer dyslexie gediagnosticeerd is, is begeleiding van een gespecialiseerde logopedist op school mogelijk. Dyslexie is vaak erfelijk en gaat niet over maar een kind kan door veel oefenen wel veel leren en er minder last van hebben. Bij ons op school krijgen kinderen die dyslexie hebben of veel moeite met lezen en/of spelling extra instructie, oefentijd en begeleiding. We hebben ook luistercd's bij enkele boeken zodat ze dezelfde boeken kunnen luisteren en lezen als hun klasgenootjes!

brug

Expertisecentrum

We hebben veel kennis in de school om kinderen de juiste begeleiding te geven. Maar soms is het fijn als een specialist met ons meekijkt. Wanneer een kind te weinig ontwikkeling laat zien op bijvoorbeeld het gebied van rekenen terwijl hij/zij wel goed zijn best doet, willen we graag weten wat er aan de hand is. De rekenspecialist van het Expertisecentrum komt dan een onderzoek doen op school. Zij geeft school tips en kan de leerling voor korte tijd begeleiden.

Het expertisecentrum biedt het volgende aan:

  • een gedragsspecialist (kindercoach, begeleiding bij scheiding);
  • een rekenspecialist;
  • dyslexiespecialist;
  • specialist meer- en hoogbegaafdheid;
  • orthopedagoog (IQ onderzoeken afnemen).
  • Coach Hoogbegaafdheid
  • En meer.....
Jongenscoach

Jongenscoach onderwijsteam 6

Vanaf dit schooljaar (2021/2022) hebben wij als OT6 een eigen jongenscoach! Johannes Hospes was meerdere jaren leerkracht van groep 7/8 op De Kogge in IJlst en gaat nu op de dinsdag aan de slag als jongenscoach.

De coachsessies vinden buiten plaats, waar het ruikt naar avontuur en je in beweging komt. Om zo vanuit avonturen – boomklimmen, balletje trappen, pijl en boog maken, sjokken, rennen, rollen, vissen, balanceren, beestjes zoeken, vuurtje stoken, muziek maken, sketches spelen, slootje springen, dwalen – in gesprek te raken en te onderzoeken wat er speelt, wat jouw kind wil en hoe hij dit gaat aanpakken. Meer informatie vind je via www.avonturencoach.nl.

Aanmelding loopt via de leerkracht en/of de IB-er (Annette Zoethout- Boersma).