Over De Blinker

Welkom op De Blinker!

kind

OP WEG NAAR DE TOEKOMST

Daltonschool De Blinker ontwikkelt zich samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en basisschool De Bron naar een kindcentrum, waar we ruimte bieden voor dagopvang, voor- en naschoolse opvang en peuterontwikkelingsgroepen. Kortom een plek met vaste gezichten voor...

Meer over 'Welkom op De Blinker!'

Daltononderwijs

Dalton logo

Wat leer je ook op een Daltonschool?

De kernwaarden uit het Daltononderwijs staan voor ons centraal en zijn leidend voor het onderwijsaanbod en de manier waarop we met elkaar omgaan. Hieronder vindt u de 5 kernwaarden van Daltononderwijs:

VERANTWOORDELIJKHEID - SAMENWERKEN - ZELFSTANDIGHEID...

Meer over 'Daltononderwijs'

Vreedzame school

De vreedzame school

Wij zijn een 'Vreedzame School'. Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan.

Doelstellingen van de Vreedzame School zijn:

  • Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich...
Meer over 'Vreedzame school'

Doelen

stapel stenen

SCHOOLDOELEN

Onze ambities voor schooljaar 2018-2019

Meer over 'Doelen'

Missie & Visie

Kompas

Basisschool De Blinker is onderdeel van onderwijsteam 6, waar ook De Kogge in IJlst en 't Hazzeleger in Balk onderdeel van zijn.

De Blinker is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden...

Meer over 'Missie & Visie'

Speak English!

vvto oranje

Vanaf groep 1 t/m 8 staat er naast het Frysk ook Engels op het programma. We beginnen spelenderwijs en maken gebruik van de methode Take It Easy. Jonge kinderen leren een nieuwe taal snel aan en het legt een goede basis voor de toekomst van kinderen.

Er zijn nog een aantal redenen waarom wij...

Meer over 'Speak English!'

Talent

mi

Talent & Meervoudige Intelligentie

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Echter, op hun eigen manier. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn...

Meer over 'Talent'

Waar gaan we aan werken?

cultuur kleurt het leven

Waar gaan we aan werken in dit schooljaar?

Voor dit schooljaar staan de volgende onderwerpen op de agenda:
- Borging MI-hoeken (Meervoudige Intelligentie);
- Inzet van tablets (iPads);
- Inzet van coöperatieve werkvormen;
- Groepsplannen invoeren in ParnasSys (leerlingvolgsysteem);
- Inzet Vreedzame...

Meer over 'Waar gaan we aan werken?'

Onze schoolregels

Schoolregels

De Blinker, 
een school waar ieder kind uniek is. 
Uniek zoals ieder mens bedoeld is uniek te zijn.

Een school waar vanuit een veilige omgeving ruimte is voor het vieren van successen en het leren van fouten.

Vanuit het bewustzijn van eigen ontwikkeling, eigen talenten en eigen...

Meer over 'Onze schoolregels'

Zorg voor elk kind

Elkaar helpen

Op De Blinker vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het...

Meer over 'Zorg voor elk kind'