Over De Blinker

Welkom!

vogeltjes zingen

OP WEG NAAR DE TOEKOMST
Daltonschool De Blinker ontwikkelt zich samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en basisschool De Bron naar een kindcentrum, waar we ruimte bieden voor dagopvang, voor- en naschoolse opvang en peuterontwikkelingsgroepen. Kortom een plek met vaste gezichten voor...

Meer over 'Welkom!'

Onderdeel van KyK

Onderdeel van KyK

Wij zijn een 'Skoalle fan KyK'

Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren en kom je niet verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch?

Lef is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. Om vol...

Meer over 'Onderdeel van KyK'

‘Wat Telt Écht’ film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ film'

Daltononderwijs

Dalton logo

Wat leer je ook op een Daltonschool?

De kernwaarden uit het Daltononderwijs staan voor ons centraal en zijn leidend voor het onderwijsaanbod en de manier waarop we met elkaar omgaan. Hieronder vindt u de 5 kernwaarden van Daltononderwijs:

VERANTWOORDELIJKHEID - SAMENWERKEN - ZELFSTANDIGHEID...

Meer over 'Daltononderwijs'

Vreedzame school

De vreedzame school

Wij zijn een 'Vreedzame School'. Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan.

Doelstellingen van de Vreedzame School zijn:

  • Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk...
Meer over 'Vreedzame school'

Onze ambities

business plan template

Hieronder staan de ambities voor het schooljaar 2023-2024.

Meer over 'Onze ambities'

Missie & Visie

Kompas

Basisschool De Blinker is onderdeel van onderwijsteam 6, waar ook De Kogge in IJlst en 't Hazzeleger in Balk onderdeel van zijn.

De Blinker is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden...

Meer over 'Missie & Visie'

Speak English!

vvto oranje

Vanaf groep 1 t/m 8 staat er naast het Frysk ook Engels op het programma. We beginnen spelenderwijs en maken gebruik van de methode Take It Easy. Jonge kinderen leren een nieuwe taal snel aan en het legt een goede basis voor de toekomst van kinderen.

Er zijn nog een aantal redenen waarom wij...

Meer over 'Speak English!'

Talent

mi

Talent & Meervoudige Intelligentie

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Echter, op hun eigen manier. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn...

Meer over 'Talent'

Onze schoolregels

Schoolregels

De Blinker, 
een school waar ieder kind uniek is. 
Uniek zoals ieder mens bedoeld is uniek te zijn.

Een school waar vanuit een veilige omgeving ruimte is voor het vieren van successen en het leren van fouten.

Vanuit het bewustzijn van eigen ontwikkeling, eigen talenten en eigen...

Meer over 'Onze schoolregels'

Zorg voor elk kind

handen

Op De Blinker vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Passend onderwijs

passend onderwijs

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Het bestuur van KyK is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs'

Visie op openbaar onderwijs

Logo openbare scholen print

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen

Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en...

Meer over 'Visie op openbaar onderwijs'