Pestprotocol

Tegen alle vormen van geweld

Op school werken we bewust aan het creƫren van een veilig sociaal klimaat.

Dit doen we door o.a.:

  • te zorgen voor een goed klassenmanagement;
  • duidelijke regels en routines op school en in de klas;
  • te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
  • te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coƶperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
  • sterk didactisch handelen; zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
  • elke week les te geven in sociaal emotionele ontwikkeling.

Mocht er desondanks toch sprake zijn van pestgedrag dan hanteren wij de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak richt zich op alle betrokkenen: het gepeste kind, de pesters, de ouders, de klas- of groepsgenoten en de school.