Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

IMG 8546

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een door ouders gekozen groep ouders, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. 

De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij:

  • het (mede)organiseren van vieringen en evenementen;
  • het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten;
  • het adviseren van de medezeggenschapsraad.

Leden ouderraad

  • Valerie Balk- van Beek, secretaris
  • Yvette van der Zee, penningmeester
  • Thea van Seventer, voorzitter
  • Rochella de Boer, lid
  • Anneke Fopma- De Boer, lid
  • Jorinde van Hulzen, lid namens het team van De Blinker
ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage voor activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerst, disco, playbackshow, musical en laatste schooldag.

De vrijwillige ouderbijdrage  is voor groep 1/2 € 30,- en voor groep 3 t/m 8 € 40,-. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de schoolreisjes. Te weten voor groep 1 t/m 7: € 17,50.

De ouders van de leerlingen van groep 8 betalen naast de ouderbijdrage ook een bedrag voor het schoolkamp van drie dagen. Dit bedrag wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Mocht het voor u financieel gezien een probleem zijn, kunt u ook altijd terecht bij Stichting leergeld of de gemeente. www.leergeldsneek.nl. Link om aan te melden voor leergeld: http://www.kindpakket.nl

De school, of Yvette van der Zee (penningmeester OR), kan u hier ook altijd mee helpen.