Ouders

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

IMG 8546

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een door ouders gekozen groep ouders, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. 

De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij:

  • het (mede)organiseren van vieringen en evenementen;
  • het informeren over en betrekken van ouders bij...
Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor...

Meer over 'Medezeggenschap'

Leerplicht & verlof(aanvraag)

LOGOalleschooldagennaarschool

Vanaf vijf jaar verplicht naar de basisschool
Een kind mag naar de basisschool wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis...

Meer over 'Leerplicht & verlof(aanvraag)'

Privacy binnen Gearhing

Privacy binnen Stichting Gearhing

Wij zijn een vooruitstrevende scholengroep. Wij zien ontwikkeling als een van de belangrijkste opdrachten binnen het onderwijs. Dat betekent dus ook dat we de ontwikkelingen rondom privacy erg belangrijk vinden. Als het gaat om de privacy van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en/of medewerkers heeft bewustwording vooral onze focus. Het afdekken van onze wettelijke aansprakelijkheid met allerlei documenten is ook belangrijk, maar het gaat om de bewustwording van ons handelen op dit vlak.

Functionaris...

Meer over 'Privacy binnen Gearhing'

OPVOEDkrant

Opvoedkrant

OPVOEDkrant

Leest u hier De opvoedkrant in het kader van de week van de opvoeding met als thema ‘buiten de lijntjes kleuren’. De opvoedkrant bevat algemene informatie over opvoeden en bevat activiteiten die in de gemeente voor ouders en opvoeders worden aangeboden.

Meer over 'OPVOEDkrant'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0515 - 572533. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Wanneer de telefoon niet beantwoord wordt kunt u ook mailen naar

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Pestprotocol

Tegen alle vormen van geweld

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat.

Dit doen we door o.a.:

  • te zorgen voor een goed klassenmanagement;
  • duidelijke regels en routines op school en in de klas;
  • te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
  • te werken aan een goed groepsklimaat door...
Meer over 'Pestprotocol'

Onze Yurls-pagina

Yurls rood

Op onze school vind je je huiswerk of extra taken op onze Yurls-pagina. Hiermee kun je thuis ook extra oefenen.

 

 

 

 

Tags:

Basisschool Openbaar Dalton Vreedzame School Samenwerken Sinterklaas Website Facebook Bibliotheek Muziekonderwijs Cultuur Muziek Dans Kinderopvang Kinderdagverblijf...

Meer over 'Onze Yurls-pagina'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Ellen Lageveen is verbonden aan De Blinker als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.
Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'

Klachtenprocedure

vraag stellen

Wanneer u een klacht heeft...

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar praten helpt daarbij. De Blinker wil actief onderlinge problemen goed oplossen.

Het kan gebeuren dat u als ouder/verzorger, leerling of teamlid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Websitelinks

links

Informatie over Daltononderwijs:
www.dalton.nl

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs:
www.50tien.nl

Een website over pesten:
www.pestweb.nl

Belangenorganisatie van het openbaar onderwijs:
www.voo.nl

Informatie over medezeggenschap:
www.infowms.nl

Stichting van het bevoegd gezag van de...

Meer over 'Websitelinks'