Ouders

Informatiebrieven

Eric nieuwsbrief 2

Informatiebrieven schooljaar 2022-2023

Veel plezier met het lezen van onze informatiebrieven:

Meer over 'Informatiebrieven'

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

20200825 173554

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een door ouders gekozen groep ouders, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. 

De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij:

  • het (mede)organiseren van vieringen en evenementen;
  • het informeren over en betrekken van ouders bij...
Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

20210921 193114

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor...

Meer over 'Medezeggenschap'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Leerlingenraad

20210913 103810

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Ze zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken binnen de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen en wat ze...

Meer over 'Leerlingenraad'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Afspraken tijdens schooltijd
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit niet...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Pestprotocol

Tegen alle vormen van geweld

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat.

Dit doen we door o.a.:

  • te zorgen voor een goed klassenmanagement;
  • duidelijke regels en routines op school en in de klas;
  • te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
  • te werken aan een goed groepsklimaat door...
Meer over 'Pestprotocol'

Onze Yurls-pagina

Yurls rood

Op onze school vind je je huiswerk of extra taken op onze Yurls-pagina. Hiermee kun je thuis ook extra oefenen.

Tags:

Basisschool Openbaar Dalton Vreedzame School Samenwerken Sinterklaas Website Facebook Bibliotheek Muziekonderwijs Cultuur Muziek Dans Kinderopvang Kinderdagverblijf Yurls

BSO...

Meer over 'Onze Yurls-pagina'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Reini Poelstra is verbonden aan De Blinker als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Reini Poelstra
Medewerker gebiedsteam Bolsward e.o.
Schoolmaatschappelijk werk
06 - 2507 7621
r.poelstra@sudwestfryslan.nl
Werkdagen: ma-di-wo-do ochtend

Voor...

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'

Praktijkondersteuner-Jeugd

Praktijkondersteuner Jeugd
Meer over 'Praktijkondersteuner-Jeugd'

Mediawijsheid en sociale media

1409564214 mediasmart resize 642x642

Voor ons onderwijsteam hebben we een handboek mediawijsheid en sociale media opgesteld. Hierin staan de 10 competenties voor mediawijsheid, het aanbod voor onze leerlingen, veilig op het internet afspraken in de klas en privacy afspraken (met name bedoeld voor leerkrachten.

Meer over 'Mediawijsheid en sociale media'

Klachtenprocedure

vraag stellen

Wanneer u een klacht heeft...

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar praten helpt daarbij. De Blinker wil actief onderlinge problemen goed oplossen.

Het kan gebeuren dat u als ouder/verzorger, leerling of teamlid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Websitelinks

links

Informatie over Daltononderwijs:
www.dalton.nl

Een website over pesten:
www.pestweb.nl

Belangenorganisatie van het openbaar onderwijs:
www.voo.nl

Informatie over medezeggenschap:
www.infowms.nl

Stichting van het bevoegd gezag van de openbare basisscholen:
www.gearhing.nl

 

Scholen voor voortgezet...

Meer over 'Websitelinks'