Nieuw onderwijsconcept kindcentrum

  • 21 september 2021
Wie bedenkt

Het nieuwe onderwijsconcept van kindcentrum De Blinker:

  • Brede talentontwikkeling;
  • Bewegend leren;
  • Ieder kind uniek!
  • De flyer.

Een lekkere taart voor degene die de nieuwe naam bedenkt voor ons kindcentrum!