Informatie m.b.t. de geplande 'Open dag"

  • 20 oktober 2020
Open dag 2020

Geen Open Dag Basisonderwijs Bolsward


Elk jaar zetten de basisscholen in Bolsward hun deuren open voor belangstellende ouders in verband met de aanmelding van hun kind op de basisschool.
De vier basisscholen in Bolsward willen graag laten zien hoe ze werken en nodigen ouders dan uit daar kennis van te nemen. Tijdens deze open dagen kunnen ouders kennis maken met leerkrachten, een idee krijgen van de sfeer op school, de onderwijskundige mogelijkheden, de inrichting van het gebouw en de visie op opvoeding en ontwikkeling.
Gezien de omstandigheden zal er in oktober echter geen open dag plaatsvinden. De schooldirecties nodigen ouders/verzorgers uit contact op te nemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directie van de school. Tijdens dat gesprek kunnen ouders de sfeer proeven, een beeld krijgen van de school en het onderwijs. Een bezoek aan meerdere scholen is natuurlijk mogelijk om daarna een keuze te maken.
Als ouders een basisschool kiezen voor hun kind, gaan ze meestal voor meer dan 8 jaar een verbintenis aan met die school. Dat is een belangrijke keuze omdat je daarmee partners in de opvoeding wordt. En dat rechtvaardigt de tijdsinvestering van zowel de ouders als de scholen.

Wilt u alvast even binnen kijken? Dan kunt u hier ons  promotiefilmpje bekijken.

 

Graag tot ziens