Afsluiting Gouden Weken

  • 04 september 2020
PARRO 1599254925246

De afgelopen drie weken is er in alle groepen aandacht besteed aan de Gouden Weken. Doel daarbij is kennismaken met elkaar en groepsvorming.

Naast de activiteiten in de klas, hebben we o.l.v. Meiny Bakker van Mein Theater ook theaterlessen gehad, waarbij belangrijke sociale vaardigheden werden behandeld. Vrijdag was er een gezamenlijke afsluiting, waarbij de kinderen aan elkaar lieten zien wat ze hebben geleerd.