Wisselbeker Verkeersexamen VVN

  • 04 juli 2019
De Blinker 04072019

Bolsward – In de week van 13 t/m 16 mei zijn in Bolsward de Praktische Verkeersexamens afgelegd door de diverse scholen in Bolsward en omgeving. Nadat de scholen klaar waren is hier een uitslag uitgekomen. Van de 11 scholen in Bolsward en omgeving heeft OBS De Blinker uit Bolsward het beste gepresteerd.

2 vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Súdwest-Fryslân hebben de school op donderdag 4 juli, tijdens de opvoering van de musical aan andere leerlingen, verrast met de wisselbeker. De regio van Veilig Verkeer heeft dit jaar de wisselbeker in het leven geroepen. Dit moet voor de scholen een stimulans zijn om goed bezig te zijn met verkeersveiligheid als aanloop naar het voortgezet onderwijs.
Na de vakantie zullen weer veel brugklassers op de fiets stappen om het voortgezet onderwijs te gaan bezoeken. Het Verkeersexamen is hier een goede voorbereiding op. Maar ook na de vakantie zal de campagne DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN weer beginnen. Dit om de verkeersdeelnemers duidelijk te maken dat er weer heel verkeer zal zijn rondom de scholen. Ook hier vraagt Veilig Verkeer Nederland weer aandacht voor.