Groep 5/6

colored pencils 388484 1280 5 6

Op maandag en woensdag staat juf Annette Boersma voor de klas. Op dinsdag en donderdag is dat juf Marike Beckers. Op vrijdag wisselen juf Annette en juf Marike elkaar af.

Meester Johan Krikke reintegreert in groep 5/6. En er is op dinsdag, donderdag en vrijdag een stagiaire van de Friese Poort.