Groep 1/2

IMG 7451

Op maandag en dinsdag is Minke Faber (rechts op de foto) leerkracht van groep 1/2. Van woensdag t/m vrijdag is dat Aaltsje Overal. Daarnaast is juf Aaltsje er extra op dinsdag.

Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen vrij om 12.00 uur.

kleuters blinker

In ons kleuterboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.
Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.