Groepen

Groep 1/2

painting 1207701 1920 1 2

Op maandag is juf Alie van der Bei leerkracht van groep 1/2. De rest van de week is dat juf Jorinde van Hulzen.

Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen vrij om 12.00 uur.

Meer over 'Groep 1/2'

Groep 3/4

back to school 2629361 1920 4

Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Corinne Witteveen leerkracht van groep 3/4. Op woensdag en donderdag staat juf Lysbeth Visser-Stroosma voor de groep.

Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen vrij om 12.00 uur.

Meer over 'Groep 3/4'

Groep 5/6

colored pencils 388484 1280 5 6

Op maandag en woensdag staat juf Annette Boersma voor de klas. Op dinsdag en donderdag is dat juf Marike Beckers. Op vrijdag wisselen juf Annette en juf Marike elkaar af.

Meer over 'Groep 5/6'

Groep 7/8

school 880033 1920 7 8

Juf Akkelien Schipper is op dinsdag t/m vrijdag leerkracht van groep 7/8. Op maandag werkt juf Marike Beckers met de leerlingen van groep 7/8.

Meer over 'Groep 7/8'

Leerlingenraad

LL raad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die binnen de basisschool voor alle leerlingen spreekt. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen en wat ze...

Meer over 'Leerlingenraad'