E-mail adressen team

Team

Annette Boersma, locatiecoördinator en Intern Begeleider
de hele week aanwezig, behalve op donderdag
annette.boersma@gearhing.net

Minke Faber, leerkracht groep 1/2
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdagochtend
minke.faber@gearhing.net

Aaltjse van der Werf, leerkracht groep 1/2
aanwezig op dinsdag t/m vrijdag
aaltsje.van.der.werf@gearhing.net

Corinne Witteveen, leerkracht groep 3/4
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
corinne.witteveen@gearhing.net

Marike Beckers, leerkracht groep 7/8 en 5/6
aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
marike.beckers@gearhing.net

Josien Bontius, leerkracht groep 5/6
aanwezig op woensdag en vrijdag
josien.bontius@gearhing.net

Akkelien Schipper, leerkracht groep 7/8
aanwezig van maandagmiddag t/m vrijdag
akkelien.schipper@gearhing.net

Marlon Engelsman-Blaauwgeers, leerkracht groep 7/8 en groep 3/4
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
marlon.engelsman@gearhing.net

Douty Hiemstra, Remedial Teaching
aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
douty.hiemstra@gearhing.net

Petra de Leeuw, directeur onderwijsteam 6
aanwezig op De Blinker op dinsdag
petra.de.leeuw@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6
ria.jongstra@gearhing.net

Jettie Hiemstra, administratie onderwijsteam 6
administratie.blinker@gearhing.net