Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze basisschool, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. We maken graag tijd voor u vrij. U kunt daarvoor een afspraak maken met Annette Boersma.

Annette Boersma (locatiecoördinator) is te bereiken via 0515 - 572533 blinker@gearhing.net

U kunt ook alvast de folder 'We zien elk kind' van De Blinker bekijken.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit inschrijfformulier invullen en op school afgeven.

Nieuwe jongste leerlingen krijgen ongeveer zes weken voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om vier keer een dagdeel te komen wennen. 

In dit filmpje laten kinderen van De Blinker de school zien! Hoe geeft de school vorm aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid - verantwoordelijkheid/vrijheid - samenwerken - reflectie & effectiviteit.