Praktische info

Ons team

Teamfoto Blinker

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Achterste rij van links naar rechts:

Corinne Witteveen-de Boer, Douty Hiemstra-Los, Greetje Veenstra, Annette Zoethout-Boersma, Jelle van der Werf, Jorinde van Hulzen-van IJsseldijk en Lysbeth Visser-Stroosma.

Gehurkt: Alie van der Meulen-van der Bei,...

Meer over 'Ons team'

Continurooster en gymtijden

het bloembed van de klok2

CONTINUROOSTER
Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Er zijn in het klassendienstrooster van de kinderen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren kinderen dat zij met...

Meer over 'Continurooster en gymtijden'

Vakanties & vrije dagen

vakantie

SCHOOLJAAR 2017/2018

School gesloten, leerkrachten staken Dinsdag 12 december 2017

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie vanaf 12.00 uur Vrijdag 22 december 2017

Kerstvakantie Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede Vrijdag en...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze basisschool, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. We maken graag tijd voor u vrij. U kunt daarvoor een afspraak maken met Annette...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Kinderopvang en BSO

Kinderopvang Friesland

Kinderopvang en BSO in onze basisschool

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang en/of BSO (BuitenSchoolse Opvang), dan biedt Stichting Kinderopvang Friesland uit Franeker opvang aan in onze school. Hierdoor is de omgeving vertrouwd voor de kinderen en zijn er korte lijnen met de...

Meer over 'Kinderopvang en BSO'

Schoolgids onderwijsteam 6

Voorkant schoolgids OT6

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

Passend onderwijs

logo passend onderwijs

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs'

Onze schoolkalender

kalender Blinker

In onze schoolkalender staat veel informatie over onze school weergegeven. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Voor een actuele activiteitenplanning kunt u op kalender drukken.

Meer over 'Onze schoolkalender'

De organisatie van ons onderwijsteam

intermediair floowgroup

De Blinker is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Kogge in IJlst en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6. Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'