Groep 7

IMG 2078 7 Marike

Groep 7 wordt een deel van de week uit de groep gehaald door juf Marike Beckers. Te weten op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. De rest van de week zitten ze bij groep 8 in de klas.

judo 9

Dinsdag 17 oktober was de laatste judo les. Alle kinderen kregen een mooi certificaat uitgereikt.

museum 9

Bezoek Scheepvaartmuseum te Sneek. Thema: Gruwelijk Eng.